Tisztelt Vásárló! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 17/1999. számú kormányrendelet értelmében a vevő az eladóval elektronikus úton kötött szerződéstől 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló elállási jogát attól a naptól gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A vásárló elállási szándékát a meghatározott határidőn belül az eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Ebben az esetben az eladó a vásárolt áru értékét haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszafizeti, a szállítási költség kivételével. Az áru visszaszállításának költsége a vásárlót terheli. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, amely minden csomagolási és termékelemet hiánytalanul tartalmazó gyári csomagolásban érkezik vissza cégünkhöz! Elállásra vonatkozó igényét minden esetben az info@extrametal.hu levélcímen e-mailben jelezze. Abban az esetben, ha a vásárló a terméket használatba vette, illetve nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc és sérülésmentesen a Victoria-Metál Kft. részére visszajuttatni cégünk nem vállalja a termék visszavásárlását!

A Victoria-Metál Kft. webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Victoria-Metál Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat


Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Victoria-Metál Kft. Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást


Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon


Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése


Bármely szoftver nem megfelelő működése


Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei


Az Victoria-Metál Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, független attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Extrametál webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

A résztvevő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Egyedül a vásárló felelős a Victoria-Metál Kft. webáruházhoz való kapcsolódásáért, és a Victoria-Metál Kft. webáruházában való vásárlásáért.

A Victoria-Metál Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vismaior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Internetes áraink kizárólag webáruházunkban vagy e-mailen történt megrendelés és visszaigazolás esetén érvényesek.
A Victoria-Metál Kft. a Extrametál webáruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Extrametál webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre ez nem vonatkoznak. A Victoria-Metál Kft. az árak változatásának jogát fenntartja, az aktuális HUF-Valuta árfolyamok változásának függvényében.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Magyarországon jogszabályi tilalom alatt álló termékek nem rendelhetők!

A Victoria-Metál Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, és szabályait, és/vagy a Extrametál webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Victoria-Metál Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.

A webáruházban akciósként szereplő termékekre egyéb kedvezmény már nem vehető igénybe.

Bármely módosítás abban az esetben lép életbe, amikor online megtalálható a Extrametál webáruházban. Bármely résztevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

A Victoria-Metál Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik a Extrametál webáruházban.

A Victoria-Metál Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Extrametál webáruházban a Kétpéter Extrametál Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.